W Zespole Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego oraz mgr Grażyna Kadłubowska – Dyrektor Szkoły podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy.

Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. W Zespole Szkół młodzież kształci się w technikum, w zawodach - technik teleinformatyk, technik informatyk, technik analityk, technik elektronik, technik technologii żywności oraz w liceum ogólnokształcącym, w klasach mundurowych o profilu pożarniczym i policyjnym. Wszystkie kierunki pozwalają przygotować się do matury i studiów.

Współpraca

Porozumienie zostało podpisane w obecności Włodzimierza Figasa - wicestarosty inowrocławskiego, Beaty Kowalskiej – Naczelnika Wydziału Edukacji, nauczycieli oraz uczniów. Uczniowie w szczególny sposób zorganizowali oprawę muzyczną dla wydarzenia.

Porozumienie zakłada m.in.: organizację wspólnych konferencji, popularyzowanie osiągnięć nauki i praktyki w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych, wymianę informacji oraz materiałów dydaktycznych. Strony zobowiązały się do wspólnego opracowania programów oraz organizowania wykładów, pogadanek i prezentacji w celu promowania Służby Więziennej oraz nabywania wiedzy przez uczniów.

 

Tekst/ zdjęcia. ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej