Klucze, kajdanki i mundury zamienili na pędzle, farby i robocze ubranie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięli udział w akcji polegającej na odnowieniu trzech pokoi w jednym z inowrocławskich Domów Dziecka.

Możemy to zrobić”

25 lipca w Domu Dziecka przy ulicy Śliwaka w Inowrocławiu odbyło się spotkanie ppłk Magdaleny Zwierzchowskiej – Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu z Panem Romualdem Jaskólskim – Dyrektorem Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W spotkaniu z ramienia Zakładu Karnego uczestniczyli również ppor. Krzysztof Spała – rzecznik prasowy jednostki oraz Andrzej Sanok – pracownik warsztatu. Ze strony Domu Dziecka uczestniczyli również Pani Maria Balik – koordynator placówki oraz wychowawcy. Celem wizyty było podjęcie decyzji o możliwości wykonania remontu pokoi w placówce. Po krótkiej rozmowie gospodarze oprowadzili gości po placówce, pokazując jak mieszkają dzieci. Na koniec spotkania podjęto decyzję. -„Możemy to zrobić”. Wspólnie ustalono również zakres i termin prac.

Dom Dziecka

Na terenie powiatu inowrocławskiego obecnie funkcjonuje 8 placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego. Placówkom tym wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną zapewnia Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Obecnie łączna liczba miejsc w placówkach wynosi 110.

W Placówce opiekuńczo – wychowawczej nr 2 – Domu Dziecka „Agata” zamieszkuje łącznie czternaścioro dzieci. Najmłodsza dziewczynka ma 4 lata, najstarszy chłopiec 18. Dzieci mieszkają w pokojach dwu-osobowych. Choć warunki w jakich mieszkają są dobre, pokoje wymagają odświeżenia. Z taką ofertą do pracowników Domu Dziecka przyszli funkcjonariusze Zakładu Karnego.

Mobilizacja

Wśród funkcjonariuszy i pracowników szybko ogłoszono zbiórkę funduszy na zakup farb i innych akcesoriów niezbędnych do wykonania prac. Apel dotyczył również osób, które zechciałyby wziąć czynny udział w malowaniu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Szybko zgromadzono niezbędne fundusze. Nie zabrakło również datków w postaci farby, taśmy malarskiej, czy folii.

Prace remontowe

Do odnowienia były trzy pokoje. Dzieci z Placówki wybrały kolor ścian. Dziewczynki chciały, aby ich pokoje były miętowe, natomiast chłopcy wybrali modny w tym sezonie kolor szary. Prace trwały 2 dni. Korzystając z nieobecności dzieci, które były na wycieczce, sześciu funkcjonariuszy: Marek, Adam, Piotrek, Waldek, Marek i Krzysztof w czasie wolnym od służby szybko uporało się z zadaniem. Dzieci po powrocie wróciły do pięknych, kolorowych pokoi.

Dalsza współpraca

Podczas spotkania w placówce zapadła również decyzja o dalszej – stałej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu, a Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Obecnie trwają pracę nad treścią porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami. Podpisanie porozumienia planowane jest na wrzesień tego roku.

Tekst/ zdjęcia ppor. Krzysztof Spała

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej