Mszą św. w intencji Ojczyzny Inowrocławianie uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięła w niej udział również ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Obchody święta w Inowrocławiu

W Kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w dzień święta konstytucji odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. W mszy wzięło udział wielu samorządowców, a także przedstawiciele służb mundurowych. Szczególnego charakteru uroczystości nadała asysta kompanii honorowej wojska polskiego oraz przybyłe na mszę poczty sztandarowe poszczególnych jednostek i instytucji, w tym również Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Niezwykłą oprawę muzyczną zapewniła orkiestra górnicza Inowrocławskich kopalni Soli. Zakład Karny w Inowrocławiu reprezentowała ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej