Od 1 do 8 sierpnia w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu gościliśmy mobilną wystawę o bohaterze Powstania Warszawskiego - Janie Rodowiczu „Anodzie” wypożyczoną z Muzeum Powstania Warszawskiego. Była to cenna lekcja historii zarówno dla skazanych jak i funkcjonariuszy.

O bohaterze Powstania

Jan „Anoda” Rodowicz urodzony 7 marca 1923 rokuWarszawie. Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Podczas powstania walczył początkowo na Woli jako zastępca dowódcy 3. plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”, który wchodził w skład zgrupowania Kedywu KG AK ppłk Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław”. 2 sierpnia wraz z drużynami 2. i 4. plutonu „Felek” uczestniczył w zajęciu budynku szkoły powszechnej przy ul. Spokojnej 13 w sąsiedztwie Cmentarza Powąskowskiego. Odznaczył się szczególnie 8 sierpnia w walkach o cmentarze, podczas przeciwnatarcia plutonu „Felek”, poprowadzonego z Cmentarza Ewangelickiego w kierunku ul. Młynarskiej i Sołtyka.

Po zakończeniu wojny 24 grudnia 1948 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP, których zwierzchnikiem był ppłk Wiktor Herer, naczelnik Wydziału IV w Departamencie V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas brutalnego śledztwa w siedzibie MBP przy ul. Koszykowej zmarł 7 stycznia 1949 r. Według prokuratury i UB przyczyną jego śmierci był skok samobójczy z okna IV piętra budynku. Być może został jednak z niego wyrzucony lub został zamordowany w innych okolicznościach. 12 stycznia 1949 r. jego ciało zostało w tajemnicy przewiezione do zakładu pogrzebowego, a następnie anonimowo pogrzebane na Cmentarzu Powązkowskim.

Wystawa

Mobilna wystawa gościła w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu od 1 do 8 sierpnia tego roku. Była to okazja, aby zapoznać się z sylwetką bohatera. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród funkcjonariuszy i pracowników jednsotki, którzy chętnie odwiedzali świetlicę w której usytuowano wystawę.

Również dla skazanych była to cenna lekcja historii. Wychowawca ds. kulturalno oświatowych - mł. chor. Łukasz Lewandowski dodatkowo przybliżył losy powstańców, w przystępny i pasjonujący sposób opowiadając o bohaterach i Powstaniu.

Edukacja

Dodatkową formą uczczenia pamięci o bohaterach Powstania było wspólne oglądanie przez pacjentów Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu filmu pt. „Miasto 44”. Wzbudziło to w skazanych wiele pozytywnych emocji.

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała, mł chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej