30 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Chemiczno Elektronicznych w Inowrocławiu miało okazję wziąć udział w niecodziennej lekcji na terenie Zakładu Karnego.

Porozumienie

1 listopada br. ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz mgr Grażyna Kadłubowska – Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu w obecności uczniów podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Strony zobowiązały się do wspólnego opracowania programów oraz organizowania wykładów, pogadanek i prezentacji w celu promowania Służby Więziennej oraz nabywania wiedzy przez uczniów.

Lekcja w więzieniu

W ramach porozumienia 30 uczniów klasy o profilu policyjnym miało okazję zapoznać się z realiami pracy w Służbie Więziennej. Spotkanie, które odbyło się w świetlicy Zakładu Karnego rozpoczął kpt. Wojciech Miller – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego. Następnie o charakterze służby w naszej formacji opowiedział mł. chor. Łukasz Lewandowski – wychowawca ds. kulturalno-oświatowych. Przybliżył strukturę służby oraz omówił główne zadania poszczególnych pionów. Na temat struktury Służby Więziennej oraz działalności Oddziału Terapeutycznego wypowiedział się także ppor. Krzysztof Spała – inspektor działu terapeutycznego. Następnie uczniowie obejrzeli film przedstawiający naszą formację oraz film opowiadający o charakterystyce Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Zajęcia praktyczne

Po części teoretycznej uczniowie wraz z opiekunami zostali podzieleni na dwie grupy. Każda z grup mogła na własne oczy zobaczyć teren jednostki od wewnątrz. Funkcjonariusze oprowadzający uczniów po terenie omawiali poszczególne części Zakładu oraz odpowiadali na pytania młodzieży.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej