W nietypowy sposób odbyło się zebranie społeczności terapeutycznej Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Terapeuci, wychowawca a także skazani – pacjenci oddziału, wspólnie przeczytali nowelę Bolesława Prusa pt. „Katarynkę”.

List Prezydenta RP

„Spotkajmy się wszyscy w sobotę 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości” – czytamy w liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pan Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytaniedzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego” - informuje kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej.

Narodowe czytanie w Oddziale Terapeutycznym

Spośród listy nowel wyselekcjonowanych przez Parę Prezydencką pacjenci Oddziału Terapeutycznego wybrali „Katarynkę” Bolesława Prusa. Jest to krótka nowela opowiadająca o niewidomej dziewczynce. Prawie każdy z pacjentów oddziału a także członkowie zespołu terapeutycznego przeczytali fragment tej historii. Jej emocjonalny charakter dostarczył czytelnikom wiele emocji i wzruszeń.

Czytamy nie tylko w OT

Również toruński Oddział Zewnętrzny wziął udział w akcji. Tam jednak akcja propagowana była za pośrednictwem radiowęzła, w którym czytano lektury.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej