Trudno uciec od przemocy, jest ona bowiem wszechobecna – na ulicach, w szkole, w telewizji. Warto więc stawiać jej czoła, reagować kiedy komuś dzieje się krzywda. Święto zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. Edukacja i wszechstronna wiedza jest skuteczniejsza niż kary, dlatego dwójka funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu w ramach zajęć profilaktycznych odwiedziła uczniów Inowrocławskiej Szkoły Podstawowej nr 2 i przeprowadziła zajęcia na temat przemocy.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

To święto obchodzone corocznie 2 październik ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku, uchwalone w rezolucji A/RES/61/271, zainspirowanej poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego urodzonego właśnie 2 października 1869. Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do obchodów dnia w celu szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację. Rezolucja ma swoje podłoże w Deklaracji przyjętej podczas „Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy - Filozofia Gandhiego w XXI wieku”.

Profilaktyka

Lepiej zapobiegać niż leczyć” to stare przysłowie sprawdza się również w przypadku przemocy. Dwójka funkcjonariuszy inowrocławskiej jednostki penitencjarnej: ppor. Katarzyna Jasińska–Waszak – psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Krzysztof Spała – terapeuta uzależnień działu terapeutycznego na prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu przeprowadzili zajęcia na temat przemocy. Uczniowie z dwóch klas (szóstej i ósmej) mogli dowiedzieć się jakie różnice dzielą agresję od przemocy oraz czym jest złość i dlaczego nie jest ona zła. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu.

Edukujemy osadzonych

W jednostkach penitencjarnych prowadzony jest szereg programów resocjalizacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy. Są one potrzebne, ponieważ dają szansę, że osadzeni po powrocie do normalnego życia nie wrócą do stosowania przemocy.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcie: ppor. Katarzyna Jasińska-Waszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej