16 maja w Pijalni Wód w Inowrocławskim Parku Solankowym odbyło się III seminarium terapeutyczne połączone z obchodami 5 rocznicy istnienia Oddziału Terapeutycznego dla recydywistów penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Patronat nad wydarzeniem objął płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

„Metri omnia est homo”

Ta Łacińska sentencja oznacza, że „Miarą wszystkiego jest człowiek”. Zdanie to towarzyszy terapeutom oddziału od początku jego powstania. Oddział Terapeutyczny w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu powstał 1 maja 2014 roku. Przeznaczony jest dla skazanych recydywistów penitencjarnych, u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu oraz stwierdzono potrzebę podjęcia leczenia, zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu półotwartego. Oddział dysponuje 31 miejscami dla skazanych – pacjentów. Program działu oparty jest w dużej mierze o Transteoretyczny model zmiany autorstwa James’a Prochaska, John’a Norcross oraz Carlo Diclemente. Wzbogacony jest także o elementy integracyjnego modelu psychoterapii uzależnienia opracowanego przez Jerzego Mellibrudę i jego współpracowników, a także metodę pracy społeczności terapeutycznej.

III seminarium terapeutyczne

W tym roku „urodziny” oddziału połączone były z seminarium naukowym poświęconym tematyce przemocy pt.: „Triada w aspekcie przemocy – agresor, ofiara, świadek”. W tym temacie wypowiedzieli się tacy specjaliści w tej dziedzinie jak: mgr Aleksandra Radoń – psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, coach. Doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, mgr Maciej Kluczyk – pedagog społeczny, wieloletni opiekun w domu dziecka, trener grupowy oraz mediator w Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Inowrocławiu, Małgorzata Wincenciak - mgr prawa i psychologii. Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant, trener, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Stały konsultant infolinii i koordynator prac poradni mailowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a od 2014 r. – członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzielnicy Warszawa – Wawer. Od 2017 r. jest przewodniczącą Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie m.st. Warszawy oraz Magdalena Mazurska – członek Koła Naukowego Prawa Karnego, Koła Historii Prawa i Ustrojów Państwowych oraz Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego. Dodatkowo działa w "Klinice 42", która udziela pomocy prawnej w sprawach karnych.

Wystawa prac osadzonych

Tradycyjnie już seminarium odbyło się w Pijalni Wód w Parku Solankowym przy ulicy Rąbińskiej 1A. Przybyło na nie wielu zaproszonych gości. Oprócz przedstawicieli Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych z okręgu bydgoskiego w seminarium wzięli udział min.: wicestarosta Inowrocławski – Tadeusz Majewski, Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza oraz liczni przedstawiciele współpracujących z Zakładem Karnym w Inowrocławiu instytucji i przedsiębiorstw. Podczas konferencji goście mogli podziwiać wystawę prac przygotowanych przez pacjentów oddziału terapeutycznego, a także zwiedzić mieszczące się w budynku pijalni wód – palmiarnię oraz chatę kujawską. Patronat nad wydarzeniem sprawował płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej