Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu.

Czas wolny

Wakacje dla dzieci są czasem odpoczynku i relaksu. Umiejętność właściwego, aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego jest na wagę złota. Pomysły i inspiracje do zabaw przedstawiła mjr Magdalena Kuczek, która z grupą dzieci z półkolonii przeprowadziła warsztaty konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowym aspektem był także fakt, iż zajęcia miały także charakter terapeutyczny i odprężający.

Pierwsza pomoc

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest nierzadko niezbędna podczas okresu wakacyjnego. Wyjazdy, kąpiele w zbiornikach wodnych, wysokie temperatury – to tylko niektóre czynniki, które wpływają na to, iż w okresie wakacji dochodzi do większej liczby wypadków. Szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, postępowanie przy poparzeniach, udarach, omdleniach przeprowadził dla grupy dzieci por. Jacek Kawczyński – na co dzień terapeuta prowadzący oddziaływania w inowrocławskiej jednostce penitencjarnej..

Oddział Terapeutyczny

Funkcjonariusze oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu działającego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu na co dzień prowadzą specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne z pacjentami oddziału. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności pracy z grupą kadra oddziału terapeutycznego często angażuje się w różne projekty i działania mające za zadanie rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych i związanych z promocją Służby Więziennej.

 

Tekst: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: kpt. Małgorzata Chronowian

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej