Z dniem 17 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu powołał kpt. Krzysztofa Brzozowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Akt powołania zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Jacek Gościak, w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, ppłk Magdaleny Zwierzchowskiej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej