Od trzech lat z inicjatywy funkcjonariuszy działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu organizowany jest cykl wyjść kulturalno – oświatowych pt. „Wtorki z kulturą”.

Konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu

W ramach „Wtorków z kulturą” skazani – pacjenci Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu skazanych recydywistów penitencjarnych poznają miejsca kultury w Inowrocławiu. Pozwala to na poznanie historii miasta, historii sztuki oraz na nauką konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Wtorkowe wyjścia

Zajęcia pt. „Wtorki z kulturą” organizowane są w każdy wtorek. Terapeuci Oddziału bardzo starannie wybierają miejsca odwiedzane przez skazanych. Dbają o to, żeby wyjście poza teren jednostki nie było wyłącznie wycieczką. Miejsca odwiedzane przez pacjentów kształtują postawy patriotyzmu, uczą wrażliwości na sztukę, a także wskazują, że alkohol nie musi być jedyną formą relaksu. Do tej pory skazani oddziału terapeutycznego odwiedzili muzeum solnictwa, Instytut Prymasa Józefa Glempa, Muzeum Jana Kasprowicza, teatr miejski, a także tężnie solankowe, palmiarnię oraz chatę kujawską w inowrocławskim parku solankowym.

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała, mjr Arnold Stankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej