Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu we współorganizacji z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zorganizowała spotkanie pt. „Jestem przedsiębiorczy”. W konferencji wzięli udział również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Spotkanie odbyło się w Saloniku Literacko-Artystycznym w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego. Skierowane było do młodzieży klas maturalnych szkół średnich. Na sali nie zabrakło organizatora dr. Wiesława Juchacza – Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Wśród zaproszonych gości byli min.: Magdalena Łośko – poseł na sejm RP, Patryk Kazimierczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Na spotkanie licznie przybyła również młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu wraz z opiekunami.

Prelekcje

Konferencję otworzyła prelekcja dr. inż. Jarosława Raczkiewicza – Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, który przybliżył uczestnikom definicję przedsiębiorczości oraz wskazał na cechy „dobrego” przedsiębiorcy. Swoją prelekcję wygłosiła również Dorota Zawadzka – przedstawicielka Banku Spółdzielczego. Prelekcja dotyczyła miejsca banku w dobie rozwoju bankowości mobilnej. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać Katarzyny Kasprzyk – przedstawicielki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Inowrocławiu, która wygłosiła prelekcję pt. „Twój Krok do przyszłości – Fundusze europejskie na założenie działalności”. Na uwagę zasługiwała również wypowiedź Agaty Marciszewskiej przedstawicielki „Lokalnej Grupy Działania - Czarnoziem na soli” prezentującej ofertę wsparcia tego towarzystwa.

Oferta zawodowa Zakładu Karnego w Inowrocławiu

W roli prelegentów wystąpili również przedstawiciele Zakładu Karnego w Inowrocławiu. „Oferta zawodowa Zakładu Karnego dla osób młodych” wywołała duże zainteresowanie wśród zgromadzonej młodzieży. Ppor. Krzysztof Spała – rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego przybliżył zgromadzonym charakterystykę Służby Więziennej. Nawiązał również do słów jednego z prelegentów dr. inż. Raczkiewicza, ukazując Funkcjonariusza Służby Więziennej jako osobę przedsiębiorczą i kreatywną. Następnie st. szer. Marcin Grzanka omówił ofertę służby w naszej formacji, wymagania stawiane kandydatom do Służby, a także procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów chcących wstąpić w nasze szegeri. 

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: ppor Krzysztof Spała, st. szer. Marcin Grzanka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej