W sobotę odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Z ramienia Służby więziennej udział w niej wzięła mjr Joanna Lisiecka-Pałgan – reprezentująca płk. Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego gości przywitał dr Wiesław Juchacz – Rektor Uczelni. „Dzisiaj inaugurujemy nowy rok akademicki 2019/2020” - powiedział Rektor w swoim wystąpieniu inauguracyjnym oraz nawiązał do słów Maria Skłodowska-Curie, która twierdziła, że „Nauka leży u podstaw każdego postępu i stanowi o naszym rozwoju.”

Pierwszy wykład roku akademickiego

Goście zaproszeni na inaugurację roku akademickiego mieli okazję wysłuchać wykładu dr. Tomasza Kruszyńskiego z Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia. Doktor wygłosił wykład pt.: „Ziemia na kursie kolizyjnym – wyzwania środowiskowe XXI wieku”.

O uczelni

Od 2009 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości wykształciła blisko 400 osób na poziomie licencjata i ponad 450 na poziomie inżyniera. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, przekazywanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz poprzez praktyki umożliwienie swoim absolwentom nabycia umiejętności niezbędnych do rzetelnego wykonywania zadań związanych z ich przyszłym zawodem.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mjr Joanna Lisiecka-Pałgan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej