Dwaj funkcjonariusze inowrocławskiej jednostki - st. sierż. Marek Grzelak oraz st. sierż Rafał Lewandowski otrzymali najwyższe odznaczenia przyznawane krwiodawcom „Honorowy dawca krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaczenia i ordery

Odznaka ustanowiona została 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, którą nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa, jakie obchodzimy od 22 do 26 listopada - 21 listopada w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Markwarta w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Dwa takie odznaczenia trafiły do zasłużonych dawców z inowrocławskiego Zakład Karnego: st. sierż. Marka Grzelaka oraz st. sierż. Rafała Lewandowskiego. Obaj funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego pomimo codziennego zabiegania i własnych obowiązków od lat regularnie oddają krew.

Krew oddaję już 14 lat. Od 18 roku życia” - wspomina Marek Grzelak.

Odznakę wręczył mgr Paweł Wojtylak - Kierownik RCKiK w Bydgoszczy.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięty został również coroczny Turniej Gmin „Czerwony Szlak Życia”.

Bezimienni bohaterowie

Jestem dumny, że wśród polskiego społeczeństwa jest tak wiele osób, które w bezinteresowny sposób dzielą się cząstką siebie. To dzięki wrażliwości na potrzeby innych, możliwe jest ratowanie wielu osób zdanych wyłącznie na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka. Bezcenny dar ofiarowany przez krwiodawców, to wyjątkowy dowód, że są wśród nas tak cudowni i wrażliwi ludzie, którzy w szlachetny sposób dzielą się darem życia- czytamy w życzeniach Ministra Zdrowia – Łukasza Szumowskiego z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Służba Więzienna w akcji

Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej włączyli się do akcji „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA. Jest to kolejna już odsłona Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W całej Polsce organizowane są zbiórki krwi zarówno w punktach krwiodawstwa zorganizowanych przez Funkcjonariuszy Służby Więziennej jak i punktach organizowanych przez inne służby mundurowe. Akcja odbywa się już po raz ósmy i trwa do 21 grudnia tego roku.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: st. sierż. Rafał Lewandowski, st. sierż. Marek Grzela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej