25 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Jest to również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To doskonała okazja do tego by temat bezpieczeństwa na drodze podjąć ze skazanymi Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

25 lipca przypadają imieniny Krzysztofa. Święty Krzysztof jest patronem kierowców, dlatego dzień ten obchodzony jest od 2006 roku jako Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Inicjatywa została podjęta przez Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, które współpracuje z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz kierowcę rajdowego - Krzysztofa Hołowczyca, założyciela fundacji „Kierowca Bezpieczny”.

Statystyki

Pomimo coraz większej liczby kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze w dalszym ciągu ilość wypadków komunikacyjnych w Polsce jest wysoka. Jak informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku było ich 30288. Główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa i nieprawidłowe wyprzedzanie. Wciąż zbyt dużo kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających co stanowi przestępstwo z artykułu 178 Kodeksu Karnego.

Alko-gogle

Bardzo wielu wypadków można by uniknąć gdyby szersza była w tym zakresie wiedza kierowców. Dlatego programów profilaktycznych oraz treningów umiejętności nigdy zbyt wiele. Dzień Bezpiecznego Kierowcy to doskonała okazja by podjąć taki temat ze skazanymi. W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu dzień wcześniej - 24 lipca psycholog przeprowadziła zajęcia mające na celu uświadomienie skazanym jakim zagrożeniem na drodze jest nietrzeźwy kierowca. Posłużyły do tego celu alko-gogle. Specjalne okulary (gogle) skonstruowane w taki sposób aby patrzący przez nie ludzie widzieli taki obraz, jaki widzi człowiek znajdujący się pod wpływem alkoholu. Wytypowani do zajęć skazani mieli za zadanie z założonymi alko-goglami umieścić w koszu piłkę oraz przejść specjalnie przygotowany tor skonstruowany na boisku przed jednym z pawilonów. Pomimo tego, że zajęcia przeprowadzone były w przyjemnej atmosferze, to wrażenia uczestników były silnie związane z ograniczającą zmysły rolą alkoholu.

Profilaktyka

Po zajęciach psycholog działu penitencjarnego przeprowadziła wykład na temat wpływu alkoholu i środków odurzających na organizm kierujących. Wskazała na konsekwencje społeczne, zdrowotne oraz prawne, które może ponieść „pijany kierowca”. Podsumowaniem dnia była projekcja filmów profilaktycznych w tej tematyce.

Temat ten podjęli również terapeuci uzależnień w oddziale dla uzależnionych od alkoholu. Pacjenci oddziału przygotowali gazetki ścienne w tej tematyce oraz obejrzeli filmy profilaktyczne.

Nie tylko od święta

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to nie jedyna okazja do przeprowadzenia ze skazanymi zajęć profilaktycznych. Na co dzień wychowawcy Zakładu Karnego cyklicznie przeprowadzają program resocjalizacyjny pt. „Piłeś, nie jedź”. Jest to program dedykowany dla skazanych odbywających karę za przestępstwo z art 178a KK, czyli dla sprawców tzw. przestępstw drogowych. Osobą tym towarzyszą zazwyczaj dysfunkcyjne przekonania na tema alkoholu, które w dużej mierze wynikają z braku elementarnej wiedzy na ten temat. Celem programu jest uświadomienie odbiorcom tych przekonań oraz dostarczenie nowej wiedzy, co umożliwia im zmianę postawy.

 

Tekst/ zdjęcia ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej