4 października w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyły się ćwiczenia obronne. Szkolenie miało na celu sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w sytuacji wyższego stanu gotowości obronnej państwa. W ćwiczeniach oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz żołnierze Patrolu Saperskiego. Przeprowadzono trening praktyczny na podstawie trzech scenariuszy zagrożenia bezpieczeństwa.

Część teoretyczna

Szkolenie z zakresu obronności rozpoczęło się o godzinie 9:00. W części teoretycznej szkolenia, po złożeniu meldunku płk. Jackowi Gościakowi – Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy przez kpt. Andrzeja Komorowskiego – Kierownika Działu Ochrony Zakładu Karnego w Inowrocławiu, zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć film przedstawiający krótką charakterystykę jednostki. Kpt. Andrzej Komorowski zapoznał zgromadzonych z tematem ćwiczeń oraz przedstawił cele i główne założenia sytuacji wyjściowej dotyczącej ćwiczenia. Następnie głos zabrał ppor. Mariusz Urban z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, który przedstawił zagadnienia związane ze „Współczesnymi Zagrożeniami dla Bezpieczeństwa Państwa Polskiego”. Po wystąpieniach zgromadzeni goście przemieścili się w rejon ćwiczeń praktycznych.

Część praktyczna – pożar w celi mieszkalnej

Scenariusz pierwszej części ćwiczeń praktycznych rozegrał się w pobliżu oraz wnętrzu jednego z pawilonów. Zakładał on, że w celi mieszkalnej wybuchł pożar. Funkcjonariusze Zakładu Karnego niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej. Przeprowadzono ewakuację osadzonych oraz podjęto akcję gaśniczą. Jako pierwsza do gaszenia pożaru ruszyła grupa przeciwpożarowa Zakładu Karnego. Następnie na miejsce przyjechali strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy przy pomocy dwóch wozów bojowych szybko ugasili pożar. Po zakończeniu ćwiczenia zgromadzeni przeszli w rejon drugiej części ćwiczeń.

Znaleziono niewybuch

Kolejną część ćwiczeń przeprowadzono wspólnie z żołnierzami Patrolu Saperskiego i funkcjonariuszami Policji. Scenariusz działań zakładał, że na terenie jednostki podczas prowadzonych prac ziemnych znaleziono niewybuch. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego Policji. Policjanci uznali, że niezbędna jest pomoc Saperów. Żołnierze po przybyciu na miejsce, przy użyciu robota Talon IV rozpoznali znaleziony przedmiot, a następnie saper ubrany w kombinezon EOD – 9 podjął i zabezpieczył niewybuch w specjalnym pojeździe.

Zagrożenie bezpieczeństwa konwoju

Ostatnia część ćwiczeń polegała na sprawdzeniu współdziałania funkcjonariuszy Zakładu Karnego z funkcjonariuszami Policji. Tym razem trening miał miejsce poza murami Zakładu Karnego. Scenariusz działań zakładał, że podczas konwojowania osadzonego przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z okręgu bydgoskiego dwóch nieznanych sprawców zatrzymuje pojazd konwojowy i dokonuje napaści w celu odbicia więźnia. Padły strzały z broni palnej. Konwojenci odpowiedzieli ogniem. Do akcji dołączyli funkcjonariusze policji i wspólnymi siłami udaremniono napaść.

Podsumowanie

W ćwiczeniach wzięło udział wielu zaproszonych gości. Do Zakładu Karnego w Inowrocławiu, oprócz płk. Jacka Gościaka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy przybyli dyrektorzy jednostek okręgu bydgoskiego. Ćwiczenia obserwowali również: st. bryg. mgr inż. Tomasz KruczyńskiZastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, ppłk Sławomir Szwemin – zastępca dowódcy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, ppłk Wiesław Wąsicki – Komendant WKU w Inowrocławiu, Zdzisław Feit – Komendant Straży Miejskiej w Inowrocławiu oraz wielu zaproszonych gości. Po zakończeniu części praktycznej nadszedł czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych ćwiczeń. Tego rodzaju trening usprawnia działania nie tylko funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale także daje możliwość ćwiczenia scenariuszy różnych zagrożeń innym służbom mundurowym.

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mjr Arnold Stankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej