Pacjenci Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu w inowrocławskim Zakładzie Karnym przyłączyli się do akcji BohaterON – włącz historię.

O kampanii

Ogólnopolska kampania organizowana jest przez fundację Sensoria wraz z Fundacją Rosa i trwa od 2016 roku. Jej celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Zasięg akcji objął już prawie 32 mln osób. W ramach kampanii do Powstańców Warszawskich trafiło już 830 258 kartek i listów. Co trzecia kartka była zaadresowana do konkretnego uczestnika walk o stolicę. W projekt zaangażowało się 700 000 uczniów. W szkołach zrealizowano 328 miniprojektów w ramach II i III edycji kampanii BohaterON – Czytamy na stronie internetowej fundacji Sensoria.

Dołączamy po raz kolejny

Jak co roku na wiele kart z życzeniami, wyrazami szacunku i podziwu, a także podziękowaniami, Bohaterowie mogli liczyć również od pacjentów Oddziału Terapeutycznego inowrocławskiego Zakładu Karnego. Skazani aktywizowani przez terapeutów chętnie włączali się do akcji. Mimo zmienionej tegorocznej formuły (obowiązywać będą płatne kartki online) osadzeni w ramach wyjątku, własnoręcznie wypisywali kartki dla Powstańców w formie tradycyjnej, które w okresie od 1 sierpnia do 2 października zostaną przesłane do organizatorów akcji.

Z wielką radością, miłością i rozterką podziękować Wam raczę za wolność Warszawy (…) Za wolność, gdy chodzę jej ulicami i gdy w Saskim przemykam ścieżkami. Gdy Nowym Światem spokojnym krokiem w kierunku Starówki podążam wzrokiem. Mijając po drodze Krakowskie Przedmieście, pomnik Kopernika i kościół Krzyża mijam bezpiecznie. Ku Zygmuntowi kieruję się dalej, który wolną Warszawę z góry obserwuję.”

Postawa patriotyczna

Nie jest to pierwsza akcja promująca postawy patriotyczne w Zakładzie Karnym i z pewnością nie ostatnia. Jednym z podstawowych zadań funkcjonariuszy jest kształtowanie pożądanych postaw wśród skazanych. Pamięć o historii spaja społeczeństwo i pozwala osadzonym poczuć się jego częścią. Pozwala wziąć odpowiedzialność za społeczeństwo, a tym samym za własne zachowania. Dlatego też w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu celebrowane i odpowiednio upamiętniane są święta państwowe oraz rocznice ważnych wydarzeń dla kraju. Propagowanie postawy patriotyzmu to także wyświetlanie filmów o tematyce historycznej, proponowanie przez bibliotekę książek opisujących dzieje Polski, audycje w radiowęźle, gazetki ścienne i oczywiście wykłady i pogadanki.

 

Tekst / zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej