Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w obchodach 74. rocznicy zakończenia II wojny Światowej.

Rocznica wielkiego zwycięstwa

8 maja obchodzimy kolejną już 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W całej Europie w tym dniu świętujemy koniec najtragiczniejszego konfliktu zbrojnego ostatnich stuleci. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uczcili pamięć bohaterów tamtych wydarzeń.

Inowrocławskie obchody

W Inowrocławiu zorganizowano manifestację patriotyczną przy obelisku pamięci ofiar byłego przejściowego obozu hitlerowskiego 1940-1945 na Błoniach. Uroczystość odbyła się przy udziale Prezydenta Miasta Inowrocławia - Ryszarda Brejzy, przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia - Tomasza Marcinkowskiego, starosty inowrocławskiego - Wiesławy Pawłowskiej. Zakład Karny w Inowrocławiu reprezentował por. Wojciech Miller - zastępca dyrektora inowrocławskiej jednostki penitencjarnej. W uroczystości brali również udział członkowie organizacji kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji związkowych, instytucji i przedsiębiorstw oraz placówek oświatowych, a także organizacje harcerskie.

Toruńskie obchody

Miasto Toruń jak co roku tego dnia zorganizowało uroczystości przy skwerze przy pomniku "Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945". Manifestacja odbyła się przy udziale Prezydenta Miasta Torunia - Michała Zaleskiego, licznego grona toruńskich kombatantów, przedstawicieli samorządu, toruńskich instytucji i stowarzyszeń oraz żołnierzy Garnizonu Toruń. W uroczystościach uczestniczyła również ppłk Magdalena Zwierzchowska - Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Tekst: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: portal Ino-online.pl, torun.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej