Podsumowanie działalności Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164§1 Kkw za 2019 rok.

26.02.2020 roku w iławskiej jednostce odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164§1 Kkw. Spotkanie miało na celu przybliżenie i podsumowanie działalności za 2019 rok. Przypomnijmy, że inicjatorem powstania Zespołu zrzeszającego przedstawicieli Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Iławie, Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu iławskiego był Zakład Karny w Iławie, a jednym z założeń powołanego w grudniu 2017 Zespołu były między innymi cykliczne spotkania mające na celu omówienie całorocznej działalność.

Analiza procesu

Wykorzystanie możliwości współpracy poprzez wymianę doświadczeń i fachowej analizy przypadków z różnych perspektyw komeptencji zaowodowych uczestników Zespołu pozwala omówić je indywidualnie, każdego z osobna. Analiza osadzonych powracających do społeczeństwa po odbyciu kar pozbawienia wolności pozwala na skuteczniejszy dobór oddziaływań skierowanych właśnie dla tych osób. Ponownie w trakcie dyskusji podkreślono znaczenie w procesie readaptacji zatrudnienia odpłatnego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Możliwość zarobkowania i odkładania środków finansowych w trakcie pobytu w więzieniu w znacznym stopniu ułatwia powrót na wolność. Jednocześnie dostrzeżono pozytywne efekty realizowanych w warunkach izolacji szkoleń przyuczających do wykonywania zawodu finansowanych ze środków unijnych. Wszystkie trzy przypadki osób omawianych w trakcie spotkania ukończyły szkolenia kursowe w ramach projektu 2.7 POWER ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Zdobyte w ten sposób umiejętności mogą doskonalić w warunkach wolnościowych z perspektywą podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Nowe zadania na 2020 rok

Członkowie Zespołu obecni na spotkaniu podsumowując dotychczasowe, wspólne działania byli zgodni co do zasadności dalszej realizacji podejmowanych zadań i współpracy. Zauważono, że chociaż nie wszystkie osoby objęte oddziaływaniami skorzystały z pomocy wszystkich placówek, to nawet ta wybiórcza pomoc w znacznym stopniu przyczynia się do ich skuteczniejszej readaptacji. Praca Zespołu polegająca na niwelowaniu deficytów w warunkach izolacji, wskazywaniu postaw właściwego funkcjonowania i postępowania w warunkach wolnościowych, a także udzielaniu pomocy rzeczowo - finansowej ma za zadanie wspomóc w początkowym okresie adaptacyjnym osoby opuszczające więzienie.

 

Tekst: por. Zbigniew Czarzasty

Zdjęcia: kpt. Amadeusz Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej