W iławskiej jednostce penitencjarnej realizujemy obecnie dwa szkolenia przyuczające do wykonywania zawodu. To już szóste i siódme w kolejności w ramach projektu PO WER.

power.jpg

Jesienne cztery szkolenia przyuczające do wykonywania zawodu w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończą tegoroczny cykl dziewięciu zaplanowanych kursów finansowanych ze środków UE.

Szkolimy w zawodach:

- Hydraulik z uprawnieniami eksploatacyjnymi na kotły i instalacje cieplne grupy II

- Opiekun / asystent osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych

 

Co przed  nami?

Do zrealizowania pozostały także dwa szkolenia o profilu: Technolog robót wykończeniowych w specjalności Malarz-Glazurnik, a także po raz drugi w tym roku Elektryk / monter sieci elektrycznych do 1 kV. Ich rozpoczęcie zaplanowano na początek listopada.

Tradycyjnie zajęcia kursowe - teoretyczne odbywają się na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Iławie. Natomiast miejsce zajęć praktycznych uzależnione jest od specyfiki szkolenia. Szkolenia prowadzi kadra specjalistów zatrudnionych przez firmę realizującą szkolenia w ramach projektu POWER tj. przez firmę MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA” W KOSZALINIE.

 

Tekst: por. Zbigniew Czarzasty

Zdjęcia: st. kpr. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej