Zakład Karny w Iławie kontynuuje wspólną akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Reżim sanitarny

Od 12 marca br. resort polityki społecznej wydaje wytyczne, instrukcje i rekomendacje dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa. Przy podziale środków higienicznych i środków ochrony osobistej Domy Pomocy Społecznej powinny być traktowane tak samo, jak przedstawiciele służby zdrowia.

Udzielamy wsparcia

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i zagrożenie rozpowszechniania się koronawirusa wymaga wytyczenia odpowiednich środków ostrożności w przypadku osób z grupy ryzyka. Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą grupę osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz pracownicy tych instytucji. Bezwzględne przestrzegać muszą zasad higieny osobistej  z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.

#Pomocdlaseniora

Niemal od początku trwania epidemii w kraju wspieramy lokalne instytucje przekazując  specjalnie przygotowane pakiety sterylizowanych maseczek. 19 maja br. przekazaliśmy kolejne 200 sztuk maseczek dla Domu Pomocy Społecznej w Iławie. Póki jest potrzeba mobilizujemy siły, angażujemy osadzonych, pozyskujemy materiały do wykonania kolejnych partii. Potrzeby są ogromne, dlatego nie ustajemy w pracy.

 

Tekst: kpt. Magdalena Socha

Zdjęcia: kpr. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej