Rozpoczęliśmy trzeci rok współpracy na rzecz realizacji zadań edukacyjnych i informacyjnych o podstawowych działaniach Służby Więziennej w klasie mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Bielicach.

Praca, nauka, terapia

Podczas lekcji z klasą pierwszą zapoznaliśmy uczniów z celem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz podstawowymi środkami oddziaływania penitencjarnego. Młodzież była żywo zainteresowana funkcjonowaniem zakładu karnego na przykładzie naszej jednostki oraz kształtowaniem pożądanych postaw wśród skazanych poprzez pracę, naukę i terapię.

Kto im sprząta?

Nie zabrakło pytań obalających powszechne w społeczeństwie mity i stereotypy na temat samych skazanych, jak i pobytu w warunkach więziennych. Uczniowie pytali między innymi o tryb życia, codzienne funkcjonowanie skazanych, jak i skutki izolacji więziennej. Obecny semestr rozpoczęliśmy zatem od przedstawienia podstawowej wiedzy na temat organizacji zakładu karnego. Po nabyciu stosownej wiedzy na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej młodzież będzie oczekiwała na dzień, kiedy porównają swoje wyobrażenia o życiu w więzieniu i resocjalizacji z rzeczywistością odwiedzając Zakład Karny w Iławie.

Merytoryczne wsparcie

Podpisane porozumienie w 2017 r. z Zespołem Szkół w Bielicach określa zasady i zakres współpracy na rzecz uczniów liceum. Naszym celem będzie wspieranie realizacji zadań edukacyjnych i informacyjnych o podstawowych działaniach Służby Więziennej. Krzewimy postawy patriotyczne oraz propagujemy i kształtujemy pozytywny wizerunek naszej formacji. To zaszczyt, ale i zobowiązanie modelować wśród młodzieży postawy społeczne i moralne w oparciu o uniwersalny etos Służby Więziennej. Liczymy, że przyczyni się to do wzrostu świadomie podejmowanych decyzji o wstąpieniu w szeregi naszej formacji.

 

Tekst: kpt. Magdalena Socha

Zdjęcia: kpt. Sylwia Gószkowska, kpt. Magdalena Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej