Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone 14 października jako Dzień Edukacji Narodowej.

Szkoła z tradycjami

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przy Zakładzie Karnym w Iławie to szkoła z długoletnią tradycją. 1 września 1956 roku w naszej jednostce penitencjarnej rozpoczęło się nauczanie osadzonych. Pierwszy, wrześniowy dzwonek roku szkolnego 2019/2020 to już 63. inauguracja.

Edukacja drogą do zmiany

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej swoją obecnością zaszczycili płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, pan Tomasz Iwasiewicz – Główny Wizytator w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz płk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Dyrektor płk Andrzej Leńczuk odczytał list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i korzystając z okazji życzył kadrze sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. W swym przemówieniu podkreślał znaczenie edukacji w systemie penitencjarnym. Mówił także o trudach pracy za murem i ogromnej odpowiedzialności za zmianę postaw osób skazanych.

Lekcja życia

Funkcjonowanie CKU Nr 1 w Iławie niejednokrotnie udowadniało skuteczny proces kształcenia skazanych. Nauczanie jest niebagatelnie ważnym czynnikiem w codziennej realizacji jednego z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego. Nasza wzajemna dalsza współpraca przyczyni się do kształtowania społecznie pożądanych postaw wśród osób skazanych oraz zmiany ich dotychczasowego stosunku do życia.

Wizytacja szkolna

Uroczystość była także okazją do wręczenia nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgromadzeni goście, jak i Dyrekcja Zakładu Karnego w Iławie wraz z funkcjonariuszami jednostki nie szczędzili wykładowcom życzeń i gratulacji z okazji ich święta. Życzono cierpliwości, wytrwałości oraz niegasnącej energii w podejmowaniu codziennych wyzwań. Przybyli goście zwiedzili budynek szkoły, sale dydaktyczne i przyległy teren.

 

Drodzy Nauczyciele,

życzymy Wam

samych radosnych dni,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności

w codziennie podejmowanych obowiązkach, jak i w życiu osobistym.


 

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Socha

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej