W ramach cyklu „Refleksja – krótki metraż” 30 września br. w Czytelni Ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie odbyła się wyjątkowa dyskusja w której brał udział psycholog Zakładu Karnego w Iławie.

Rozmawiajmy...

Jak się czujesz kiedy ktoś naruszy twoje bezpieczeństwo, intymność, godność?
Jak radzić sobie w sytuacjach, na które nie ma się wpływu, a których piętno odciska się na całe życie? Trudny temat przemocy, jej przejawów, charakteru i zakresu. Jej intencjonalności i stopniowej eskalacji w razie braku ingerencji z zewnątrz. Także jej maskom i podstępności. Profile ofiary i sprawcy.

Wsparcie

Wyjściowym punktem dyskusji był książka Elżbiety Stępień „Ta kobieta”. Autorka, która była gościem spotkania, opowiadała o swoich doświadczeniach, dzieliła się także tym kto i jak pomógł jej przerwać trudne sytuacje. Ekspertki: kpt. Magdalena Socha psycholog Zakładu Karnego w Iławie i asp. Joanna Kwiatkowska funkcjonariuszka z iławskiej policji doradzały, jak i gdzie szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy lub jesteśmy jej świadkami. Prowadząca spotkanie – Dominika Kasprowicz słusznie zauważyła, że zainteresowaniem tematem oraz jego wątki pokazują, że w najbliższej przyszłości należy zorganizować kolejne tego typu spotkania.

Obraz przemocy

Spotkanie rozpoczęło się od sugestywnej krótkometrażowej animacji o chłopcu doświadczającym w swojej rodzinie przemocy. W przeciągu kilkudziesięciu sekund oglądamy przywdziewanie maski i udawanie, że wszystko jest w porządku. Tym czasem pod maską...

Dyskusja wokół

O tym, jak istotne jest okazać zrozumienie, wysłuchać uważnie, cierpliwie i bez oceniania. Stosować metodę małych kroków i być empatycznym w postępowaniu z osoba doświadczającą przemocy. Podkreślać wyłączną winę i odpowiedzialność sprawcy przemocy. Także o tym, by nazwać rzecz po imieniu – przemoc jest przestępstwem!

GADKI

Na koniec wyświetlono film pt.: „Gadki z psem” dotyczący pięciu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ramach profilaktyki wykorzystania seksualnego. Uświadomienie dziecka, że jego ciało należy do niego samego i nikt nie ma prawa dotykać go tak, jak ono by nie chciało.

G – gdy mówisz „nie”, to znaczny „nie”

A – alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy

D – dobrze zrobisz mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją

K – koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy tylko do Ciebie

I – intymne części ciała są szczególnie chronione

 

Uczestnicy byli zgodni co do wagi problemu. Warto rozmawiać. Cykl „Refleksja – krótki metraż” to godna podziwu idea mogąca uwrażliwić mieszkańców Iławy na szereg ważnych problemów obecnej rzeczywistości.


 

Tekst: kpt. Magdalena Socha

Zdjęcia: MBP Iława

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej