Zakład Karny w Iławie dołączył do grona zakładów karnych i aresztów śledczych, w których powstaną hale produkcyjne, gdzie zatrudnienie znajdą więźniowie. To kolejna jednostka, która włączyła się w program "Praca dla więźniów". 13 września br. podpisano akt erekcyjny, uroczyście inaugurujący rozpoczęcie budowy hali.

Skazani na pracę

Zakład Karny w Iławie, jest niejako pionierem w swym okręgu w zakresie inicjowania budowy hali produkcyjno – montażowej na terenie jednostki. Realizacja planowanej inwestycji umożliwia rozszerzenie zakresu pracy więźniów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych. Infrastruktura, zaplecze oraz potencjał Zakładu Karnego w Iławie sprzyjał podjęciu decyzji o budowie hali produkcyjnej na terenie jednostki. Docelowo do zatrudnienia w powstałej hali kierowani będą skazani, którzy z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary nie mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Miejsce pracy znajdzie blisko 100 osadzonych. Uzyskując zatrudnienie odpłatne osadzeni będą mogli regulować między innymi zobowiązania alimentacyjne, bądź też zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw. To także możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. To wszystko wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania osadzonych w czasie ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oraz wesprze oddziaływania penitencjarne.  Planowany termin oddania hali do użytku to dzień 30 kwietnia 2018 roku.

Uroczyste otwarcie

W uroczystości, której współgospodarzami byli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbieta Jankowska, Dyrektor Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica Adam Jaworski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie mjr Jarosław Stawski uczestniczyli m.in.:  Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej Jarosław Babalski, doradca Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marian Podziewski, jego ekscelencja biskup diecezji elbląskiej Jacek Jezierski, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Burmistrz Miasta Iława Adam Żyliński, Prezes Sądu Rejonowego w Iławie Wojciech Drewniak, a także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego, przedstawiciele Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz  zaprzyjaźnionych formacji mundurowych i instytucji miejskich. Ponadto w uroczystosci udział wzięli: Prezes Zarządu BRW Comfort Michał Rudziks wraz z zastępcami i przedstawicielami firmy oraz właścicielem firmy BUDJAFEX Januszem Felczakiem. Aktu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał Jego ekscelencja biskup elbląski Jacek Jezierski.

„Od półtora roku realizujemy nasz program „Praca dla więźniów”, zainicjowany przez Wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego, nadzorującego Służbę Więzienną. To co dziś dzieje się w Iławie jest bardzo ważne dla procesu resocjalizacji w całym kraju, bo nic tak nie zmienia człowieka jak praca, szacunek do pracy, pewne nawyki, przyzwyczajenia osób, które złamały prawo, ale pamiętajmy, że te osoby muszą i chcą wrócić do społeczeństwa. Najbardziej efektywnym programem resocjalizacyjnym jest praca i nauka. Akurat w Iławie te dwie rzeczy będą mogły pięknie współpracować (…).  Jeśli chodzi o zatrudnienie Polska powoli staje się liderem w Europie. Zatrudnienie wzrosło o 11 tysięcy osób w skali kraju, to jest o 45 % (...)” - powiedział gen. Jacek Kitliński.

Program „ Praca dla więźniów”

Dzięki programowi  „Praca dla więźniów”, tylko w ciągu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52,8 %. Obecnie pracuje ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2016 roku skazani przepracowali w skali kraju 4 mln 659 tys. roboczogodzin o wartości ponad 51 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową hal produkcyjnych w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: szer. Krzysztof Ługiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej