Zakład Karny w Iławie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga dostarczył kolejną partię maseczek ochronnych do Domu dla Dzieci w Kisielicach.

"Bogatym nie jest ten co posiada, lecz ten kto daje"

Jan Paweł II

Czas epidemii jest szczególnie trudny dla dzieci przebywających w domach dziecka. Jak informuje Ogólnopolski Portal Domów Dziecka - dane z 31 grudnia 2018 roku - 71 807 dzieci objętych jest pieczą zastępczą z czego 16 655 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W Polsce jest 1 152 placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zbliżający się Dzień Dziecka nie musi być jedyną okazją do wręczania naszym najmłodszym podarunków. Warto także teraz, w tym trudnym czasie pomyśleć o domach dziecka.

Chcemy, potrzebujemy wręcz pokazać im, że nie są same i mogą liczyć na wsparcie... i właśnie taka myśl przyświecała akcji podarowania kolejnych, tym razem 200 sztuk maseczek. Co pozwoli zabezpieczyć bieżące potrzeby w czasie pandemii.

Nie obyło się podczas wizyty z zachowaniem zasad sanitarnych, bez rozmów z gośćmi w mundurach. Dzieci zadając wiele pytań związanych z naszą służbą zaspokoiły swoją ciekawość u nas wzbudzając serdeczny uśmiech. 

 

Tekst: kpt. Magdalena Socha

Zdjęcia: mjr Grzegorz Rychlik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej