Zakład Karny w Iławie stwarza przestrzeń do duchowego rozwoju, odkrywania wiary w kontekście lokalnej społeczności.

Spotkanie z Jezusem

Od października ubiegłego roku z inicjatywy kapelana Zakładu Karnego w Iławie. o. Tadeusza Rzekieckiego w naszej jednostce penitencjarnej mają miejsce spotkania dla grupy skazanych zainteresowanych odkrywaniem wiary oraz zgłębieniem istotnych pytań dotyczących życia. W konsekwencji oddziaływania te poprzez współgranie z resocjalizacją, mają służyć skutecznej readaptacji skazanych do życia na wolności. 19 lutego 2020 r. uroczyście zakończyliśmy prowadzone w jednostce spotkania. Gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Alpha w Polsce, którzy na ręce zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie ppłk Anny Kacprzyckiej złożyli podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia Kursu Alpha.

Dla kogo Alpha?

Pierwsza Alpha w więzieniu rozpoczęła się w Exeter w Wielkiej Brytanii w 1995 r. od tamtego czasu posługa ta zyskała grono zwolenników i obecnie działa w 55 krajach. To seria interaktywnych spotkań, zwykle trwających kilka tygodni. Zazwyczaj każda sesja zawiera trzy istotne elementy:

Posiłek

Wykład

Dyskusja

Oddanie się wierze i rozwój życia duchowego ma istotny wpływ na radzenie sobie z zastałą rzeczywistością, ułatwia regulację emocji, daje nadzieję i spokój. Współgra to także z ideą resocjalizacji wspierając proces przejęcia odpowiedzialności za własne życie i zadośćuczynienia za wyrządzone w przeszłości krzywdy.

Alpha wyjaśnia podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Wszystkie spotkania rozpoczynają się od posiłku, ponieważ jest to świetny sposób na zawiązanie relacji i poznanie innych osób. Wykłady mają na celu angażować i inspirować do dyskusji w małych grupach.

Podczas spotkań kursowych podejmuje się rozważania wokół pytań:

Kim jest Jezus?

Na czym opiera się nasza wiara?

Dlaczego i jak się modlić?

W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

Skazani z Zakładu Karnego w Iławie cenili sobie szansę podzielenia się swoimi przemyśleniami, poglądami, ale niekiedy historiami ze swego życia. Sprzyjała temu atmosfera budowana na przyjaznym i otwartym otoczeniu. Nie trzeba nic mówić, ale można o wszystko pytać.

"Alpha zachęciła mnie do bliższego poznania Ewangelii i zbliżenia się do Chrystusa z którym przed osadzeniem nie byłem tak blisko, jak teraz. Program Alpha pozwolił mi poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy w dużym stopniu przyczynili się do pogłębienia mojej wiary. Otworzyły mi się oczy, że sam, bez pomocy Chrystusa nie jestem w stanie nic zrobić."

Osadzony z Zakładu Karnego w Iławie

 

Informacje: Alpha

Zdjęcia, tekst zredagowała: kpt. Magdalena Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej