21 lutego br. w Zakładzie Karnym w Iławie odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca miniony 2019 rok połączona z obchodami Święta Służby Więziennej.

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie Służby Więziennej. Z rąk Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie mjr. Jarosława Stawskiego funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie odebrali odznaczenia resortowe przyznawane przez Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” odebrał nasz wieloletni pracownik zakładu karnego, Barbara Kubiałowicz, pielęgniarka służby zdrowia, a także mł. ins. Robert Mikusik Komendant Powiatowy Policji w Iławie.

Brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” odebrało trzech funkcjonariuszy. Akty nadania wyższych stopni Służby Więziennej w korpusie szeregowych odebrało 6 funkcjonariuszy, akty nadania wyższych stopni Służby Więziennej w korpusie podoficerskim odebrało 22 funkcjonariuszy, akt nadania wyższego stopnia Służby Więziennej w korpusie chorążych odebrał 1 funkcjonariusz.

Przy tej okazji chcieliśmy także tradycyjnie już wyróżnić kilka osób szczególnie zaangażowanych we współpracę z naszą jednostką penitencjarną na rzecz skutecznej readaptacji osób skazanych, a także wspierających nasze oddziaływania penitencjarne.

Uhonorowaliśmy okolicznościowym medalem Zakładu Karnego w Iławie Mateusza Partygę dziennikarza Gazety Iławskiej oraz Dominika Jaskulskiego reportera Meloradio.

Kontynuacja idei

Odprawa roczna to nic innego, jak analiza poprzedniego roku. Sprawozdawanie z ubiegłorocznej działalności celem dokonania zmian bądź wzmocnienia właściwych torów pracy penitencjarnej. Kompendium działalności poszczególnych działów pozwoli podtrzymać linię skutecznych oddziaływań penitencjarnych, a zweryfikować te o niższym walorze readaptacyjnym. Zwłaszcza, iż 2019 rok stanowił kontynuację ubiegłorocznych przedsięwzięć, rozwijając je i konstruując nowe, równie znaczące dla naszej jednostki wydarzenia.

Bez pracy nie ma kołaczy

Jednym z podstawowych priorytetów na kolejny rok, zorientowanych wokół realizacji programu rządowego „Praca dla więźniów” jest utrzymanie zgodnej z postawionymi sobie celami w 2017 r. sprawnie funkcjonującej hali produkcyjnej.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

W 2019 roku  użycie środków przymusu bezpośredniego utrzymało się na poziomie z 2018 roku. Środki przymusu bezpośredniego są używane bardzo rzadko i w ostateczności. W Zakładzie Karnym w Iławie przy średnim miesięcznym zaludnieniu ponad 1100 osadzonych środki przymusu bezpośredniego użyto 3 razy. Każdy liczba w tym zakresie, wymaga przyjrzenia się tej sytuacji. Wdrożenia środków zaradczych i psychokorektywnych w ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych celem zapobieżenia eskalacji nieprawidłowych zachowań ze strony osadzonych i poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych naszego regionu, podkreślali spostrzeżenia dotyczące rozwoju Zakładu Karnego w Iławie, znaczenia jednostki na mapie Iławy oraz nasze zaangażowanie w kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji mundurowej, jaką jesteśmy. Wzajemnie dziękowaliśmy sobie za podtrzymywanie należytej i owocnej współpracy, życząc sobie dalszych sukcesów i wsparcia w kontynuowaniu misji.

 

Tekst: kpt. Magdalena Socha

Zdjęcia: st. kpr. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej