Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie stale podejmują inicjatywy, których celem jest integracja ze społecznością oraz wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez lokalne instytucje. W 2023 r. ponownie aktywnie włączyliśmy się w obchody Dnia Dziecka oraz inne inicjatywy, których celem było zwiększanie świadomości w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku.

„Bezpieczni w Brzezinach i nie tylko”

W dniu 28 maja przedstawiciele tutejszej jednostki, gościli na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich, w organizowanym we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Festynie Rodzinnym „Bezpieczni w Brzezinach i nie tylko”. Inicjatywa była okazją do zaprezentowania formacji w lokalnej społeczności, przybliżenie naszych zadań oraz roli w systemie bezpieczeństwa państwa. W czasie Festynu uczestnicy mieli ponadto możliwość zapoznania się z ofertą rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwościami dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększanie wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz roli służb mundurowych w utrzymaniu porządku. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zaprezentowania naszego doświadczenia i wiedzy w celach edukacji społeczności, co naturalnie łączy się z misją Służby Więziennej.

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Husynnem

W dniu 1 czerwca, korzystając z zaproszenia dyrekcji placówki, mieliśmy kolejną okazję uczestnictwa w organizowanym na terenie szkoły Dniu Dziecka. Funkcjonariusze tutejszej jednostki w towarzystwie psa specjalnego „Nygusa” zaprezentowali dzieciom środki ochrony oraz niektóre elementy uzbrojenia wykorzystywane w codziennej służbie. Uczniowie szkoły poznali zadania Służby Więziennej, jako jednej z kluczowych formacji w strukturach bezpieczeństwa państwa. Oczywistym zainteresowaniem cieszył się również pokaz z użyciem psa specjalnego, który zrobił wrażenie, zarówno na dzieciach, jak i na gronie pedagogicznym placówki.

Festyn Rodzinny w Mirczu

W dniu 4 czerwca Zakład Karny w Hrubieszowie uczestniczył w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury na terenie stadionu sportowego w Mirczu. W czasie imprezy stoisko naszej jednostki było stale oblegane, tak przez młodzież, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się prezentowane uzbrojenie i środki ochrony. W czasie przedsięwzięcia mieliśmy okazję do integracji z lokalnym środowiskiem oraz dalszą promocję Służby Więziennej.

Spotkanie z przedszkolakami

W dniu 7 czerwca funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie udali się do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Hrubieszowie celem przeprowadzenia spotkania dla dzieci w ramach programu preorientacji zawodowej. W czasie spotkania przedszkolakom przybliżono podstawowe zadania Służby Więziennej oraz jej rolę w lokalnej społeczności.

Piknik w Kopyłowie

W dniu 8 czerwca skorzystaliśmy z zaproszenia Wójta Gminy Horodło uczestnicząc w Pikniku Rodzinnym „Piknik w Kopyłowie”. W czasie inicjatywy Zakład Karny w Hrubieszowie miał okazję do prezentacji środków ochrony i wybranych składników uzbrojenia. Celem inicjatywy było zwiększanie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej zadań realizowanych przez naszą formację oraz jej funkcjach w aspekcie zapewniania i utrzymywania porządku publicznego. Piknik był też okazją do promocji rekrutacji i możliwości dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Udział we wszystkich wymienionych inicjatywach pozytywnie wpływa na wizerunek Służby Więziennej. Daje też możliwość integracji środowiska funkcjonariuszy z lokalną społecznością przy jednoczesnym uświadamianiu roli naszej formacji w kwestii utrzymania porządku i bezpieczeństwa państwa.

 

Więcej zdjęć w: GALERII 

Zdjęcia: Zespół Prasowy Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej