Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniach 18 i 22 stycznia przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili odpowiednio Szkołę Podstawową w Kozodawach i Stefankowicach.

„W Służbie Prawu”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej młodzieży z naciskiem na prewencję przestępstw. Takie spotkania są okazją do zwrócenia uwagi na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz prowadzenia szkodliwej społecznie działalności. Przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. W czasie zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z praktyczną stroną pełnienia służby przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zadaniami naszej formacji, używanym uzbrojeniem i środkami ochrony oraz zaobserwować pracę psa specjalnego, którego pokazy zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie. W czasie spotkań padło wiele ciekawych pytań dotyczących codzienności za murami zakładu karnego. Zapraszamy szkoły chętne do współpracy. Więcej na temat programu pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.

Edukacja prawna młodzieży

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw, o czym stanowi ustawa z dnia 9 kwietnia o Służbie Więziennej. W czasie zajęć uczniowie mają okazję poznać źródła i funkcje prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione. Młodzież poznaje definicję przestępstwa oraz uczy się odróżniać zbrodnie od występków. Ponadto zostają zaznajomieni z ogólnymi zasadami dotyczącymi odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania. Prowadzone zajęcia spotykają się z dużym zainteresowaniem uczniów, których bez wątpliwości ciekawi organizacja polskiego systemu penitencjarnego.

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej