Osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych, aktywnie uczestniczyli w „Operacji Czysta Rzeka”.

Spotkajmy się nad rzeką

W ramach prowadzonych oddziaływań, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Husynnem, osadzeni zajęli się porządkowaniem wyznaczonego terenu w miejscowości Husynne. Pomimo wzrastającej świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat szkodliwego wpływu nieczystości na środowisko naturalne, uczestnicy akcji mieli ręce pełne pracy. Aktywne włączenie się w taką akcję było również możliwością bliższego poznania przez osadzonych naturalnego środowiska, a poprzez bezinteresowną pomoc przyczynili się nie tylko do poprawienia stanu czystości miejscowości, ale również do budowania pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

 

Operacja Czysta Rzeka

Początki akcji Operacja Czysta Rzeka sięgają 2018 roku, kiedy w redakcji magazynu “Kraina Bugu” narodził się pomysł sprzątania rzeki Bug oraz jej dopływów. Dzięki zaufaniu i wsparciu pierwszych partnerów udało się rozpocząć pierwszą edycję, której efekty szybko przerosły oczekiwania organizatorów – w ciągu kilku dni okazało się, że potrzeba oddolnych działań na rzecz środowiska naturalnego występuje również w wielu innych miejscach. Jednodniowa inicjatywa nad Bugiem błyskawicznie rozwinęła się do kilkutygodniowej akcji ogólnopolskiej, w którą zaangażowały się osoby publiczne oraz lokalni liderzy (https://operacjarzeka.pl/)

 

Zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej