W dniu 12 stycznia 2023 roku na ręce mjr Mariusza Sokoła - Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie został przekazany przez por. Jarosława Kowalczyka - Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Hrubieszowie pakiet profesjonalnych rękawic ochronnych antyzakłuciowych dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej, który to podniesie standard bezpieczeństwa oraz komfort pełnienia służby.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podziękował za podjętą inicjatywę oraz wsparcie, w imieniu swoim oraz podległych sobie funkcjonariuszy. Podkreślił też wagę poprawnych relacji związku zawodowego z kierownictwem jednostki, dzięki którym owocują one wieloma wspólnymi inicjatywami. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZF i PW oświadczył, że organizacja zawsze jest chętna by wspierać bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

 

opracwanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej