W dniu 8 czerwca w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, prowadzonej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga, Wiceminister w resorcie Sprawiedliwości Pan dr Marcin Romanowski wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Sławomirem Stańczukiem, przekazali 8500 maseczek ochronnych szytych przez osadzonych w tutejszej jednostce.

W dniu 8 czerwca br. Pan wiceminister Marcin Romanowski w towarzystwie Dyrektora Zakładu Karnego mjr Sławomira Stańczuka, osobiście dokonał przekazania wyprodukowanych na terenie tutejszej jednostki maseczek ochronnych. 5000 sztuk trafiło do Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, a 3500 sztuk zostało przekazane Gminie Miejskiej w Hrubieszowie, reprezentowanej przez Panią Martę Majewską – Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

To było dla mnie bardzo ważne, aby nasze wsparcie kolejny raz trafiło do Hrubieszowa i DPS w Tyszowcach. Rozmawiałem z mieszkańcami i samorządowcami i wiem, że ta pomoc bardzo się tutaj przyda. Cieszę się, że w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga możemy jej udzielić” - powiedział wiceminister Marcin Romanowski.

W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga Zakład Karny w Hrubieszowie ma możliwość realnie pomóc społeczeństwu z Hrubieszowa i okolic. W wyniku wspólnie prowadzonych działań środki ochronne trafiają do osób najbardziej oczekujących na pomoc. Codziennie w ramach programu resocjalizacji pn. „Umiem, potrafię, mogę i chętnie pomogę” osadzeni w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie szyją setki maseczek ochronnych. Prowadzony program ma na celu również wyrobienie w skazanych poczucia empatii oraz odpowiedzialności. Poprzez realizację programu osadzeni mogą włączyć się w życie społeczeństwa, nawet w czasie pobytu w warunkach izolacji. Jest to bardzo ważny aspekt programu w szczególności biorąc pod uwagę potrzebę przygotowania osadzonych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

 

zdjęcia i tekst: plut. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej