9 października br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja wartości 42 mln zł., powiększy jednostkę w Hrubieszowie o 258 nowych miejsc dla osadzonych oraz zapewni 70 nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Będą w niej wykorzystywane najnowocześniejsze narzędzia sztucznej inteligencji. W wydarzeniu wziął udział wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Służba Więzienna jako niezbędna część systemu bezpieczeństwa państwa nieustannie się modernizuje. Dotyczy to także Zakładów Karnych, które podlegają modernizacji, aby skutecznie chroniły obywateli przed groźnymi przestępcami.

„Pragnę wyrazić swoje wielkie uznanie dla pracy, którą wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia. Dzięki waszej trudnej i odpowiedzialnej służbie Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Dla Ministra Zbigniewa Ziobro, całego kierownictwa ministerstwa oraz rządu Zjednoczonej Prawicy inwestowanie w bezpieczeństwo, szczególnie w Polsce Wschodniej jest priorytetem. To dla nas najważniejsza wartość.” – mówił wiceminister Marcin Romanowski podczas uroczystości.

Nowa inwestycja w Hrubieszowie

Inwestycja budowy nowego pawilonu oznacza także nowe miejsca pracy w regionie.

„Inwestycja to rozwój rynku pracy dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Dzięki inwestycji powstanie 70 nowych miejsc pracy dla przyszłych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W tym zakresie odrabiamy wieloletnie zaległości po naszych poprzednikach. Również w obszarze penitencjarnym. Niedawno otworzyliśmy identyczny nowy pawilon w Krasnymstawie – to również 70 nowych etatów. Wcześniej inwestycje we Włodawie, Zamościu czy Chełmie.” wskazał wiceminister Romanowski

Inwestycja o wartości 42 mln zł ma być gotowa na koniec 2024 roku, co pozwoli pozyskać dodatkowe 258 miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych. Dzięki rozbudowie docelowa pojemność będzie wynosiła 888 miejsc zakwaterowania osadzonych.

W nowym pawilonie będzie funkcjonować nowoczesny system detekcji zachowań niebezpiecznych, oparty na sztucznej inteligencji, który został pilotażowo wdrożony w Zakładzie Karnym w Chełmie.

„Stawiamy na najnowocześniejsze technologie, bardzo się cieszę, że nasz region jest pod tym względem pionierem. To tutaj, w Zamościu, działa Centrum Cyberbezpieczeństwa odpowiadające za bezpieczeństwo cybernetyczne całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. A z kolei w Chełmie wdrożyliśmy pilotażowo wytworzony przez nas nowatorski system oparty na sztucznej inteligencji który nie zastąpi człowieka w monitorowaniu bezpieczeństwa w zakładach karnych, ale będzie go bardzo skutecznie wspierał. Dzięki samouczącym się algorytmom będzie sygnalizował monitorującym cele, czy nie dochodzi np. do bójki czy pobicia.”wyjaśnia minister Romanowski

Zadanie jest realizowane ze środków finansowych zabezpieczonych w ramach programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2022-2025 pochodzących z budżetu więziennictwa.

Zmiany w obszarze więziennictwa

Obecnie wdrażany jest drugi już kompleksowy program modernizacji Służby Więziennej. Jego wartość to blisko 2 miliardy złotych. Na pierwszy program modernizacyjny przeznaczonych zostało ponad 1,5 miliarda złotych. Środki te pozwoliły poprawić warunki pracy i podnieść bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Możliwe było podjęcie różnych inwestycji oraz zakup nowego sprzętu i uzbrojenia.

„Praca to najlepsza forma resocjalizacji i readaptacji osadzonych. Warto w tym kontekście wspomnieć również o rozwoju programu „Praca dla więźniów”, ponieważ dziś aż 96 procent osadzonych zdolnych do pracy może pracować w trakcie odbywania kary. Ten postęp to również zasługa nowych przepisów powstałych w Ministerstwie Sprawiedliwości w ostatnich latach.” – powiedział minister Romanowski.

Wprowadzono również zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, zwiększające ochronę prawną Służby Więziennej (np. większa kara za napaść na funkcjonariusza). Dziś funkcjonariusze i pracownicy mogą też liczyć na bezpłatną pomoc prawną.

Informacje szczegółowe o nowej inwestycji

Inwestycja w pełni wpisuje się w założenia zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” zakładającego kontynuację pozytywnych zmian, jakie od kilku lat zachodzą w Służbie Więziennej. Zmian, które w pierwszej kolejności ukierunkowane są na poprawę warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas codziennych działań ochronnych i resocjalizacyjnych. Zmian polegających też na pozyskiwaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych, wprowadzaniu i stosowaniu nowoczesnych i ekologicznych technologii, które znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zapewniają bardziej ekonomiczne funkcjonowanie jednostki. Dzięki inwestycji funkcjonariusze Służby Więziennej zyskają lepsze warunki pracy i będą mogli skuteczniej resocjalizować osadzonych.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę trzykondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego typu zamkniętego o pojemności 258 miejsc zakwaterowania osadzonych wraz z kompleksem pól spacerowych z galerią ochronną, budowę budynku kuchni zakładowej oraz magazynów żywnościowych, budowę ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz bramy wjazdowej, budowę budynku kotłowni zakładowej, dodatkowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń istniejącego magazynu depozytowego oraz kuchni zakładowej w celu powiększenia powierzchni magazynu depozytowego, przebudowę pomieszczeń części kuchni zakładowej w celu utworzenia pomieszczeń pralni. Planowa całościowa kwota inwestycji to ok 42 mln zł.

W wydarzeniu udział wzięli: dr Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości, Aneta Karpiuk starosta powiatu hrubieszowskiego, płk Piotr Sękowski Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wraz z mjr. Tomaszem Zającem Dyrektorem Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego CZSW, ppłk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Mariusz Sokół Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, samorządowe władze lokalne, sądownicze, przedstawiciele duchowieństwa oraz przedstawiciele wykonawcy: Grupa GRAND Sp. z o.o.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej