W dniu 6 października uczniowie z Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wzięli udział w organizowanym na terenie tutejszej jednostki, spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu”.

„W Służbie Prawu”

Zajęcia realizowane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy szansę przybliżyć specyfikę Służby Więziennej. Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej, przestępczości nieletnich oraz istotę odpowiedzialności karnej. Przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Zwrócono uwagę na konsekwencje wiążące się z nieprzestrzeganiem norm prawnych w młodym wieku oraz skutki jakie niesie za sobą czyn przestępczy, zarówno dla sprawcy poprzez sankcję i potencjalne wykluczenie społeczne, jak i ofiary. W trakcie wizyty młodzież miała okazję zapoznać się z elementami prawa karnego oraz przyswoić jego funkcję. Zajęcia uświadomiły uczestnikom, że łamanie prawa może wpłynąć na ich życie w przyszłości, a pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Uczniowie mieli okazję zobaczyć uzbrojenie i umundurowanie stosowane przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby. Młodzież wykazywała zainteresowanie, zadając wiele pytań, a biorąc pod uwagę, iż były to klasy o profilach informatycznych, bardzo duże zaciekwienie wywoływały kwestie techniczne funkcjonowania jednostki np. związane z systemem monitoringu oraz otwierania krat i przejść. Nie zabrakło również pokazu pracy psa specjalnego, który cieszył się jak zwykle wielkim zainteresowaniem młodzieży. Więcej na temat programu pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.


Nabór do Służby Więziennej

W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w naszej formacji. Ponadto uczniów technikum zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.


Przeciwdziałanie agresji i przemocy

W dalszej części spotkania przeprowadzono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępczością. Korzystając z własnego doświadczenia funkcjonariusze wskazywali sposoby niwelowania negatywnych skutków wynikających z bycia ofiarą czynu zabronionego. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych oraz o sposobach zgłaszania problemów, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku rodzinnym.

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej