Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 31 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy szansę przybliżyć młodzieży specyfikę służby. Ponadto wskazujemy na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest trudnym doświadczeniem. Edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw jest jednym z zadań realizowanych przez Służbę Więzienną. W czasie spotkań uczniowie mają okazję poznać źródła i funkcje prawa karnego. Ponadto zostają zaznajomieni z ogólnymi zasadami dotyczącymi odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania. Więcej na temat programu pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy


 

Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej