W dniu 16 czerwca uczniowie z klas mundurowych z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie wzięli udział w organizowanych na terenie tutejszej jednostki zajęciach z przedstawicielami zakładu karnego w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Ojczyźnie”.

„W Służbie Ojczyźnie”

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja młodzieży związana z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowana poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Uczniowie placówki mieli okazję wziąć udział w zajęciach na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. W ich czasie zapoznano ich z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, skutecznego celowania oraz obowiązkami użytkownika uzbrojenia. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystano broń i amunicję szkolną, atrapy broni strzeleckiej i broń pnematyczną Walther CP-99, które pozostają na wyposażeniu Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, co wyrażali poprzez aktywność w czasie ich prowadzenia. Tematyka bezpiecznego posługiwania się bronią palną jest dla młodzieży niezwykle interesująca i realizacja takich zajęć w obecnej formie bezsprzecznie ma pozytywny wpływ na zakres wiedzy uczestników. Więcej na temat możliwości zakwalifikowania szkoły lub organizacji do programu „W Służbie Ojczyźnie” znajduje się pod linkiem: W Służbie Ojczyźnie.


Nabór do Służby Więziennej

Uczniowie biorący udział w zajęciach w niedalekiej przyszłości staną przed wyborem własnej drogi zawodowej. W czasie spotkania zapoznano ich z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat. Ponadto licealistów zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.


Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej