23 marca uczniowie 1 klasy II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

Edukacja prawna

Wizyta była okazją do zapoznania młodzieży z funkcjami i elementami prawa karnego oraz konsekwencjami grożącymi za zachowania wypełniające znamiona czynów zabronionych określonych w ustawie karnej. Uczniów klasy mundurowej uczulano na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości wśród nieletnich. Wskazano na konieczność prezentowania postaw asertywnych oraz reagowania w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk w najbliższym środowisku. Prelekcje w tej materii przeprowadziła psycholog Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może wpłynąć na ich życie w przyszłości, nie tylko w sferze prywatenej ale również społecznej i zawodowej. Przykładem tego było świadectwo skazanego, który opowiedział o swoich wyborach życiowych, które zawiodły go za więzienne mury i konsekwencjach negatywnych zachowań, które musiał ponieść.

Klasa mundurowa

Uczniowie klasy mundurowej mieli okazję zobaczyć uzbrojenie i umundurowanie stosowane przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby. Nie zabrakło również pokazu pracy psa specjalnego, który cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. W dalszej części spotkania przedstawiono również zadania przed jakimi stawiana jest Służba Więzienna. Wskazano na pozytywne aspekty społeczne pracy w Naszej formacji.

Rekrutacja

Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zostali również zapoznani z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ściezki zawodowej.

 

opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej