28 kwietnia 2017 roku Zakład Karny w Hrubieszowie był gospodarzem VII Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym.

Zawody odbyły się na boisku sportowym w miejscowości Teptiuków koło Hrubieszowa, a uczestniczyło w nich 8 drużyn. Były to reprezentacje Zakładu Karnego we Włodawie, Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, Zakładu Karnego w Zamościu, Zakładu Karnego w Chełmie, Aresztu Śledczego w Lublinie, Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim i Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Celem zawodów była w szczególności ocena poziomu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz usprawnienie mobilności funkcjonariuszy, zmierzające do skutecznego prowadzenia akcji ratunkowo – gaśniczych. Po raz kolejny zawody okazały się nie tylko znakomitą formą rywalizacji, wymiany doświadczeń i pokazu swoich umiejętności lecz również wyśmienitą zabawą integrującą funkcjonariuszy Okręgu Lubelskiego.

Głównego organizatora imprezy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie reprezentował por. Krzysztof Zarzycki. Szczególne podziękowania należą się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Piotrowi Gronowiczowi za wsparcie, współorganizację i wszelką niezbędną pomoc w sprawnym przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji, oraz za powołanie komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Jacek Pudło.

Rozpoczęcie rywalizacji nastąpiło po odebraniu meldunku przez Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusza Krotkiewicza od mjr Pawła Różyńskiego o gotowości drużyn do zawodów. Przywitania przybyłych gości i zawodników dokonał Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, który życzył wszystkim zawodnikom sportowej rywalizacji w duchu fair play.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: biegu sztafetowym 7 x 50 m z przeszkodami, indywidualnym torze przeszkód i technicznym ćwiczeniu bojowym. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:

Bieg sztafetowy 7 x 50 m z przeszkodami:

1 miejsce - Zakład Karny we Włodawie z wynikiem 62,66 punktów;

2 miejsce - Zakład Karny w Zamościu z wynikiem 67,03 punktów;

3 miejsce Zakład Karny w Opolu Lubelskim z wynikiem 68,25 punktów.

Indywidualny tor przeszkód:

1 miejsce - Areszt Śledczy w Lublinie z wynikiem 48,22 punktów;

2 miejsce Zakład Karny w Białej Podlaskiej z wynikiem 48,25 punktów;

3 miejsce - Zakład Karny we Włodawie z wynikiem 50,87 punktów.

Techniczne ćwiczenia bojowe:

1 miejsce Zakład Karny we Włodawie z wynikiem 43,13 punktów;

2 miejsce Zakład Karny w Opolu Lubelskim z wynikiem 51,22 punktów;

3 miejsce Areszt Śledczy w Lublinie z wynikiem 52,84 punktów.

W tym roku w Klasyfikacji generalnej zawodów najlepsi okazali aktualni Mistrzowie Polski Służby Więziennej w Wieloboju Pożarniczym, czyli Zakład Karny we Włodawie (156,66 punktów). Drugie miejsce zajął Zakład Karny w Białej Podlaskiej (171,32 punktów), a trzecie Areszt Śledczy w Lublinie (171,69 punktów). Pozostała klasyfikacja przedstawiała się następująco:

4 miejsce - Zakład Karny w Opolu Lubelskim - 176,94 punktów;

5 miejsce - Zakład Karny w Chełmie - 181,38 punktów;

6 miejsce - Zakład Karny w Zamościu - 184,63 punktów;

7 miejsce - Zakład Karny w Hrubieszowie - 186,66 punktów;

8 miejsce Areszt Śledczy w Krasnymstawie - 192,59 punktów

Wręczenia nagród dla najlepszych, pamiątkowych pucharów dla uczestników zawodów dokonali Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz wraz z por. Krzysztofem Zarzyckim i sędzią głównym zawodów st. kpt. Jackiem Pudło. Na zakończenie podziękowano wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację i sędziom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu mistrzostw.

 

tekst i zdjęcia: kpr. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej