W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym przez wirus COVID-19 środki ochrony osobistej stały się niezbędnym elementem przeciwdziałania rozszerzającej się epidemii.

Od 16 kwietnia 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje powszechny nakaz noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. W związku z zaistniałą sytuacją Zakład Karny w Hrubieszowie zwiększa produkcję maseczek na terenie jednostki. Skazani w hrubieszowskiej jednostce produkują w tej chwili około 700 sztuk dziennie. Potrzeby są ogromnie, gotowe już produkty są wykorzystywane przede wszystkim przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki, ale są także przekazywane do innych instytucji potrzebujących wsparcia tj. Domy Pomocy Społecznej czy Polski Czerwony Krzyż. Aktualnie osadzeni zostali zaangażowani do produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców naszego miasta. W dniu 17.04.2020 roku mjr Sławomir Stańczuk – Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazał 200 sztuk maseczek do Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Pani Burmistrz Marta Majewska przekazała natomiast dyrektorowi niezbędne materiały służące do produkcji maseczek .

Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.


 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej