W dniu 17 listopada 2022 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Arturem Malinowskim – właścicielem firmy "Eko-Tech", prowadzacym warsztat samochodowy

 

Pozytywne aspekty pracy

Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego przez Wiceministra Sprawiedliwości, a realizowanego przez Służbę Więzienną. Dzięki pracy odpłatnej skazani mają możliwość odpracować i spłacić posiadane zadłużenia takie jak: grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Ponadto część zarobionych środków przeznaczona będzie na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Praca osób pozbawionych wolności stanowi ponadto wsparcie procesu resocjalizacji oraz umożliwia osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

opracowanie: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej