3 września br., w Jarosławcu zorganizowano Powiatowo-Gminne Dożynki. Do udziału w wydarzeniu zaproszona została również Służba Więzienna.

Dożynki są świętem dziękczynnym z okazji ukończenia żniw. Są świętem rolników i ich plonów. Dodatkowo uczą i przypominają, że  wieś i praca na roli zajmują szczególne miejsce w historii naszego narodu.

Wydarzenie uświetniła obecność wielu osobistości ze świata polityki, duchowieństwa, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz służb mundurowych. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości.

Zakład Karny w Hrubieszowie wystawił swoje stoisko i zaprezentował aspekty pracy oraz używanego na co dzień sprzętu. Więziennicy, na co dzień mało widoczni, odgrodzeni od świata zewnętrznego, podczas całej imprezy wzbudzali zainteresowanie przybyłych mieszkańców. Największym powodzeniem cieszył się pojazd operacyjny Służby Więziennej, służący do konwojowania osadzonych, zwany popularnie więźniarką. Niemal każda osoba odwiedzająca stoisko skorzystała z okazji, aby z bliska przyjrzeć się, jak wygląda wnętrze tego typu pojazdu i w jakich sytuacjach wykorzystywana jest więźniarka.

Udział w tego rodzaju wydarzeniach to idealna okazja do inte growania się ze środowiskiem lokalnym oraz prezentowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Spotkanie z mieszkańcami było okazją do zaprezentowania misji i zadań realizowanych przez Służbę Więzienną. Funkcjonariusze opowiadali o poszczególnych pionach swej pracy. Część z rozmówców była też zainteresowana możliwością pracy w Służbie Więziennej. Dla nich funkcjonariusze przygotowali informatory związane z procesem rekrutacji do służby oraz możliwością kształcenia w uczelni Służby Więziennej - Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Opracowanie: mł. chor. Anna Malinowska-Niszta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej