Po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju - znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce.

Światło Pokoju za murami

W dniu 19.12.2019 r. do naszej jednostki przybyły harcerki z Hufca Hrubieszów  i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju, odpalone w grocie w Jerozolimie. Światło Pokoju w imieniu załogi odebrał Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz. W Hrubieszowie delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z róznymi instytucjami z terenu hrubieszowskiego m.in Starostwem Powiatwym czy Urzędem Miasta.

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Jan Paweł II
Kraków , 10 czerwca 1979 r.

Pod takim hasłem Harcerze i Instruktorzy Hufca ZHP Hrubieszów niosą tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju.
 

Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane na Ukrainę

18 grudnia 2019 r., na moście granicznym w Zosinie przekazano przywiezione od słowackich skautów Światło Pokoju na Ukrainę. Most w Zosinie jest miejscem, gdzie już od wielu lat z Polski na Ukrainę przekazywane jest Betlejemskie Światełko Pokoju. Wszyscy zebrani wymieniają się również ciepłymi świątecznymi życzeniami. W uroczystościach Służbę Więziennną reprezentował rzecznik prasowy ppor. Adrian Małecki.

 

Światło od skautów

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ do Szwecji.
 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: Lubiehrubie.pl, ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej