W dniu 16 grudnia 2019 roku na wigilijnym spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie spotkali się funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście.

Tegoroczne spotkanie swoją obecnością uświetnili: Pani Maryla Symczuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Paweł Wojciechowski Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa, ks. dr Marek Giergiel – Proboszcz parafii Św. Ducha w Hrubieszowie, ks. dr Wiesław Oleszek – Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie, ks. Paweł Janiel z parafii prawosławnej, ks. Witold Bednarz - kapelan zakładu karnego, mjr Wojciech Lachowski reprezentujący 2. Pułk Rozpoznawczy, ppłk Dariusz Łopocki – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, ppłk Mariusz Kulczyński - Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, mł.insp. Ryszard Wasiak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, nadkom. celny Ryszard Krawczyk – Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie, kom. celny Grażyna Palichleb – Kierownik Oddziału Celnego w Hrubieszowie, kom. Marek Lachowski - Kierownik Oddziału Celnego w Dołhobyczowie, st.kpt. Tomasz Zwolak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Tadeusz Wdowiak – Komandant Straży Miejskiej w Hrubieszowie, Pani Magdalena Janik - Sobańska– p.o Prokuratora Rejonowego w Hrubieszowie, Pani Anna Dobosz Czerw – Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubiesowie, dr Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Pan Krzysztof Paradowski – Dyrektor Orlen Paliwa oddział Hrubieszów, Pan Dariusz Gałecki Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, Pani Halina Bogatko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Jadwiga Omielska – Przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Pan Stanisław Bajda – Prezes firmy Forceca, Pan Dariusz Danilewicz - Wiceprezes Zamojskich Zakładów Zbożowych.

Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.  Następnie kapelan zakładu karnego ks. Witold Bednarz rozpoczął wspólną modlitwę i śpiewanie kolęd. Wszyscy obecni na uroczystości podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej