Podobnie jak w latach ubiegłych Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie włączył się w akcję "Sprzątania Świata"

"Sprzątanie Świata" jest coroczną akcją mająca na celu przypomnienie znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Z tej okazji w dniu 20 września 2019 r. grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Hrubieszowie posprzątała pobocza dróg, okolice rzeki Huczwy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie miasta.

W codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze naszej formacji duży nacisk kładą na działania proekologiczne. Skazani segregują odpady, uczą się zachowań chroniących przyrodę, zbierają nakrętki, kształtując tym samym świadomość ekologiczną oraz właściwe postawy społeczne. Systematycznie realizowany jest również program resocjalizacyjny pn. „Huczwa czysta rzeka".

 

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej