W dniu 2 sierpnia, korzystając z zaproszenia Sołectwa Moroczyn, przedstawiciele tutejszej jednostki penitencjarnej mieli okazję spotkania z dziećmi w wieku szkolnym w ramach projektu „Wschodnia Strona Animacji”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej wśród mieszkańców gminy Hrubieszów w zakresie uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym i realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. W ramach programu poszukiwane są niestandardowych i autorskie pomysły na inicjatywy kulturalne. Jest to już trzecia edycja projektu pod nazwą „Wschodnia Strona Animacji”.

W ramach zajęć mieliśmy okazję zapoznać najbliższych z zadaniami jakie na co dzień wykonuje Służba Więzienna oraz jej rolą w kwestii zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak wygląda praca funkcjonariusza oraz poznać podstawowe informacje dotyczące Zakładu Karnego w Hrubieszowie, jako jednostki penitencjarnej położonej najbliżej ich domów rodzinnych. Ponadto w czasie zajęć prezentowaliśmy środki ochrony i elementy uzbrojenia wykorzystywane w czasie wykonywania codziennych obowiązków. Odbył się również pokaz z wykorzystaniem psa specjalnego Nygusa, który jak zwykle cieszył się największym zainteresowaniem najmłodszych. Uczestnicy bardzo mocno zaangażowali się w prowadzoną prelekcje, chętnie zadając pytania i chociaż niektóre były zaskakujące, to starano się odpowiadać na nie w sposób możliwie wyczerpujący i zaspokajający ich ciekawość. Zajęcia wykorzystano ponadto jako możliwość wskazania młodym uczestnikom negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz ostrzeżenia przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Najmłodszych zapoznano również z podstawowymi zasadami odpowiedzialności karnej oraz funkcjami prawa karnego. Ponadto, korzystając z własnego doświadczenia, funkcjonariusze starali się ukierunkować młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów, wskazując że konieczne jest okazanie zaufania rodzicom i pedagogom, którzy w razie zgłoszenia im problemów na pewno podejmą stosowne działania.

Realizacja takiej inicjatywy jest świetną okazją do zwiększenia świadomości w przedmiocie zadań wykonywanych przez Służbę Więzienną oraz ma pozytywny wpływ na wizerunek naszej formacji w strukturach społeczności lokalnej.


Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej