W dniu 15 listopada na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „W Służbie Prawu”.

„W Służbie Prawu”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. Uczniowie nauczyli się m. in. odróżniać zbrodnie od występku oraz przestępstwo od wykroczenia. Dużą uwagę przykuł temat ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, szczególnie w momencie osiągnięcia pełnoletniości. W czasie spotkań ostrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Następnie uczniowie mieli okazję zobaczyć warunki odbywania kary pozbawienia wolności. Wysłuchali prelekcji na temat zasad działania polskiego systemu więziennictwa, czym jest prawo karne, jakie konsekwencje niesie za sobą przestępczość wśród młodzieży. W czasie zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z praktyczną stroną pełnienia służby przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zadaniami naszej formacji, używanym uzbrojeniem i środkami ochrony oraz zaobserwować pracę psa specjalnego.

Nabór do Służby Więziennej

Podczas spotkań, uczniowie poznali również pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapoznali się z zasadami rekrutacji, usłyszeli, jakie są możliwości rozwoju oraz jakie przywileje niesie wybór tej ścieżki kariery. Ponadto młodzież zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

W dalszej części spotkania przeprowadzono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępczością. Korzystając z własnego doświadczenia funkcjonariusze wskazywali sposoby niwelowania negatywnych skutków wynikających z bycia ofiarą czynu zabronionego. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych oraz o sposobach zgłaszania problemów, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku rodzinnym.

Zachęcamy placówki edukacyjne do zgłoszeń do programów Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanych do młodzieży szkolnej:

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy.

 

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej