W dniu 27 września przedstawiciele tutejszej jednostki penitencjarnej udali się do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie w celu współuczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym dla licealistów.

Profilaktyka przestępczości wśród młodzieży

Spotkanie z uczniami było okazją do poruszenia, szczególnie ważnych przy aktualnym rozwoju technologicznym, zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz profilaktyki przestępczości. Obecnie z dużą łatwością można dokonywać czynów zabronionych przy użyciu internetu oraz innych środków komunikacji. Coraz więcej ludzi młodych jest narażonych na stanie się ofiarą przestępstwa. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na treści jakie zamieszczamy na własnych portalach społecznościowych pamiętając, że w sieci nic nie ginie. Dlatego w działalności internetowej należy zachować ostrożność, pamiętając że nie każdy kieruje się uczciwością. Młodzież miała okazję skorzystać z doświadczenia i wiedzy prowadzących zajęcia. Zwrócono uwagę, iż w konflikt z prawem popadają coraz młodsze osoby z uwagi na większe możliwości planowania i realizacji działalności przestępczej lub po prostu poprzez nierozsądne decyzje. W czasie takich inicjatyw mamy szansę przybliżyć młodzieży specyfikę służby w Naszej formacji. Ponadto wskazujemy na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych oraz o sposobach zgłaszania problemów, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku rodzinnym. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem i umundurowaniem stosowanym przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby. Nie zabrakło pokazu pracy psa specjalnego Nygusa, który jak zwykle cieszył się wielkim zainteresowaniem.

Nabór do Służby Więziennej

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica już niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości. W czasie spotkania zapoznano ich z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w naszej formacji. Ponadto licealistów zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.


Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości. Szczególne podziękowania kierujemy również do przedstawicieli Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, wspólnie z którymi mieliśmy okazję poprowadzić przedmiotowe zajęcia.

Zachęcamy placówki edukacyjne do zgłoszeń do programów Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanych do młodzieży szkolnej:

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy

 


Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej