W dniu 5 czerwca uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie wzięli udział w organizowanym na terenie tutejszej jednostki spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskich programów „W Służbie Prawu” i „W Służbie Ojczyźnie”.

„W Służbie Prawu”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy szansę przybliżyć młodzieży specyfikę służby w Naszej formacji. Ponadto wskazujemy na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie wizyty młodzież miała okazję zapoznać się z elementami prawa karnego, poznać jego funkcję oraz zasady odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze Służby Więziennej zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może wpłynąć na ich życie w przyszłości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Uczniowie mieli okazję zobaczyć uzbrojenie i umundurowanie stosowane przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby. Nie zabrakło również pokazu pracy psa specjalnego, który cieszył się wielkim zainteresowaniem młodzieży. Więcej na temat programu pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.


„W Służbie Ojczyźnie”

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja młodzieży związana z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowana poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Uczniowie liceum mieli okazję wziąć udział w zajęciach na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. W ich czasie zapoznano ich z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, skutecznego celowania oraz obowiązkami użytkownika uzbrojenia. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystano broń i amunicję szkolną, atrapy broni strzeleckiej i broń pnematyczną Walther CP-99, które pozostają na wyposażeniu Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Więcej na temat możliwości zakwalifikowania szkoły lub organizacji do programu „W Służbie Ojczyźnie” znajduje się pod linkiem: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy.


Nabór do Służby Więziennej

Uczniowie trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica już za rok staną przed wyborem swojej przyszłości. W czasie spotkania zapoznano ich z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w naszej formacji. Ponadto licealistów zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.


Przeciwdziałanie agresji i przemocy

W dalszej części spotkania przeprowadzono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępczością. Korzystając z własnego doświadczenia funkcjonariusze wskazywali sposoby niwelowania negatywnych skutków wynikających z bycia ofiarą czynu zabronionego. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych oraz o sposobach zgłaszania problemów, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku rodzinnym.

 

Opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej