W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga” funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazali 2700 szt. maseczek ochronnych.

Tysiące maseczek od Służby Więziennej

W dniu 13 maja 2020 roku Dyrektor Zakładu Karnego mjr Sławomir Stańczuk osobiście przekazał wyprodukowane na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej maseczki ochronne. 1200 sztuk maseczek otrzmała Gmina Miejska w Hrubieszowie z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. Natomiast po 300 sztuk trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i Kryłowie oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy Hrubieszów.

 

Przygotowanie do wolności.

Zakład Karny w Hrubieszowie uczestnicząc we wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga” pragnie przekazać na rzecz społeczeństwa jak największą pomoc. Dlatego codziennie w hrubieszowskiej jednostce w ramach programu resocjalizacji pn. „Umiem, potrafię, mogę i chętnie pomogę” postają setki maseczek. Ważnym elementem prowadzonego programu jest również rozwijanie u skazanych postaw empatii, czyli wyrabianie zdolności do rozumienia innych ludzi, wczuwanie się w ich stan emocjonalny. Szczególnie osobom zdemoralizowanym z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Istnieje więc potrzeba edukacji i oddziaływań wychowawczych w tym zakresie, aby odpowiednio przygotować skazanych do właściwego funkcjonowania na wolności oraz przeciwdziałać ich powrotowi do przestępstwa.

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej